X  Zatvori Prognoza za Badalona Progres po Saratoga-Weather.org
Stanje Temp Oborine Brzina vjetra Smjer UV indeks
Tonight pws_icons/clear_night.svg Clear 10° - 3 kps NNW SSZ -
Thursday pws_icons/few_day.svg Mostly Sunny 17° - 10-25 kps NW SZ
3
Thursday night pws_icons/ovc_rain_dark.svg Chance rain 9° <5mm 40% 3-25 kps S J -
Friday pws_icons/few_day.svg Mostly Sunny 16° - 9-26 kps WNW ZSZ
2
Friday night pws_icons/mc_night.svg Partly Cloudy 10° - 13-25 kps WNW ZSZ -
Saturday pws_icons/pc_day.svg Partly Cloudy 16° - 16-39 kps W Z
2
Saturday night pws_icons/mc_night.svg Partly Cloudy 8° <2mm 30% 23-45 kps SW JZ -
Sunday pws_icons/few_day.svg Mostly Sunny 17° - 22-33 kps W Z
2
Sunday night pws_icons/mc_night.svg Partly Cloudy 9° - 7-25 kps NNW SSZ -
Monday pws_icons/pc_day.svg Partly Cloudy 17° - 11-25 kps NW SZ
2
Monday night pws_icons/mc_night.svg Partly Cloudy 11° - 5 kps S J -
Tuesday pws_icons/few_day.svg Mostly Sunny 17° - 7-29 kps SW JZ
2
Tuesday night pws_icons/mc_night.svg Partly Cloudy 11° - 7-24 kps W Z -