X  Tanca Estació de QA oficial - Sant Adrià de Besòs, Catalunya, Spain

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 1.1 0.1 1.1 FairAQ  
    

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
27-03-20230.40.60.80.30.50.70.10.10.10.8Bona qualitat de l’aire
     
28-03-20230.60.71.10.50.60.80.10.10.11.1FairAQ 
    
29-03-20230.60.81.10.50.80.90.10.10.11.1FairAQ 
    
30-03-20230.71.21.90.611.300.10.11.9FairAQ 
    
31-03-2023111.8111.30.10.10.11.8FairAQ 
    
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
ExtremelyPoorAQ > 5 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 27-03-2023 22:00