X  Tanca Estació de QA oficial - Sant Adrià de Besòs, Catalunya, Spain

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 1.1 0.1 1.1 FairAQ  
    

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
23-09-20230.50.710.40.60.900.10.11Bona qualitat de l’aire
     
24-09-20230.40.60.90.40.50.70.10.10.10.9Bona qualitat de l’aire
     
25-09-20230.81.32.50.611.400.10.12.5Qualitat de l’aire moderada  
   
26-09-20230.61.63.30.51.11.800.10.13.3PoorAQ   
  
27-09-20231.11.11.80.80.81.20.10.10.11.8FairAQ 
    
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
ExtremelyPoorAQ > 5 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 23-09-2023 18:00